Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik, Jabatan Perdana Menteri, Aras 4, Blok B3, Kompleks B, Jabatan Perdana Menteri