Pusat Inovasi Nilai, Jabatan Perdana Menteri, Aras 3, Blok B8, Kompleks B, Jabatan Perdana Menteri